SPARA PENGAR FÖR MILJÖNS SKULL

Värmeväxlare

Vårt koncept för service/ underhåll av värmeväxlare eller pannor består av CIP-rengöring av värmeväxlare / Pannor på plats med våra egna tvättvätskor CTN ECO-CIP eller CTN-B12 beroende på försmutsning.

Värmeväxlarservice inklusive platt– och packningsbyten samt utbyggnad av plattväxlare.

Vi har lång erfarenhet av service av värmeväxlare All-brand.

Rengöring och rekonditionering

Beroende på vilken typ av överförande media och typ av komponent, kan värmeväxlarens prestanda minska med tiden beroende på förorening.

Det finns två generella metoder för att avlägsna smutsen;

  • Mekanisk och/eller kemisk rengöring genom att demontera plattvärmeväxlaren
  • Rengöring på plats (CIP) genom cirkulation av vätska utan att demontera värmeväxlaren.

Alla plattvärmeväxlare behöver så småningom rekonditioneras för att garantera bästa prestanda och förhindra oplanerade produktionsavbrott. För att maximera värmeväxlarnas livslängd måste man se till hela bilden – från den enskilda anläggningen och dess utrustning till den specifika processen och medierna, ända ner till den minsta komponenten.

© COPYRIGHT SVENSK VÄRME 2015 PRODUCERAD AV ANS GRAFISK FORMGIVNING