SV-Power

Fjärrvärmecentral för uppvärmning av bostadshus,
affärs- och industrilokaler.

Fjärrvärmecentralen är utformad för anslutning av större bostadshus samt affärs- och industrilokaler för fjärrvärme och den lämpar sig både för nybyggen och för saneringsobjekt. Sv-Power-centralen har en lätt konstruktion och är en kompakt helhet. Utseendemässigt är den snygg och genomtänkt. Centralen kan fås med en eller flera kretsar. SV-Power har i sig unika inbyggda funktioner för framtida bruk och underhåll.

Avsättningar för filter/vakuumavgasare och/eller tryckhållning. Förberedd för CIP av sekundärsidan i VS- VVX. Förberedd för systemspolning av sekundärsystemet. Målet med planeringen och genomförandet är att centralen ska vara lätt att installera och använda. SV-Power-centralen installeras på golvet och dess sockel är justerbar. Centralens ledningar ansluts till fjärrvärme-, värme-, ventilations- och tappvattennät. Därtill behövs el in, installation av en utegivare och koppling av de nödvändiga yttre manövreringarna och larmen.

Ladda hem produktblad som pdf